EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö SA osaleb pilootprojektis ISTE

EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö SA osaleb 2022 aastal Kohtla-Järve ja Jõhvi Linnavalitsuse hankes “Isikukeskse erihoolekande teenusemudeli rakendamine Kohtla-Järve linnas“, mille eesmärk on Kohtla-Järve linna erivajadusega inimeste iseseisva toimetuleku ja sotsiaalse integratsiooni tagamine läbi isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli piloteerimise. Selles projektis toetatakse raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesi, kes on tööealised, st 16. eluaastast vanaduspensionini ning kelle elukoht on registreeritud Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil.

Teenusemudeli komponendid:

  1. Töötamise toetamine nii individuaalse kui grupi tegevusena.
  2. Töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas grupi tegevusena.

Kohtla-Järve LV sõlmis meiega lepingu projektis osalemiseks. Täpsemat infot näeb Kohtla-Järve Linnavalitsuse kodulehel.

Projekti kohta leiab rohkem infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt