Oled oodatud sellisena kui oled – võta julgesti meiega ühendust.

Kõiges Su kõrval

Iga inimene on väärtuslik ja väärib kvaliteetset abi.

Eesti Diakoonia pakub pere- ja kasvatusnõustamist, hingehoidu, perevägivalla katkestamise sotsiaalprogramme ja vanemlust toetavaid programme ning koolitusi ja supervisioone. Meie Perekeskused asuvad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis ning mujal aitame läbi koostöövõrgustiku kaasa sidusa ja turvalise ühiskonna kujunemisele. Üldeesmärgiks on perede ja laste heaolu suurendamine ning elukvaliteedi tõstmine.

Märkame ja aitame, sest iga inimene on väärtuslik.

Peamine eesmärk.

Eesti Diakoonia on kvaliteedimärk.


Tegevusvaldkonnad

•           Sotsiaal- ja kogukonnateenuste ning tegevuste arendamine ja osutamine;

•           Kogukonnatöö arendamine;  MTÜ-de ja koguduste liikmete juhendamine ja koolitamine;

•           Hingehoiu ja pastoraalnõustamise arendamine ja toetamine;

•           Erivajadustega inimeste hoolekande arendamine ja toetamine;

•           Kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalse rehabilitatsiooni tõhustamine;

•           Ohustatud gruppide eestkoste;

•           Eakate töötegijate ja koguduseliikmete väärtustamine;

•           Diakoonia- ja ühiskonnatöö korraldus.


Teenused

Tööturuteenused
Sotsiaalteenused
Kogukonnateenused
Muu klienditöö (nõustamine, juhendamine, informeerimine, kaasamine jms)

Meie missioonid

Eesti Diakoonia töö üldeesmärgiks on perede ja laste heaolu suurendamine ning elukvaliteedi tõstmine.

Perenõustamine

Vestluse vormis vanemlike oskuste edendamine, vanem-laps suhte toetamine. laste positiivse minapildi ja käitumise toetamine.

Hingehoid

Hingehoius hoolitsetakse lähtuvalt kristlikust inimkäsitlusest kogu inimese eest, inimese kui terviku eest.

Grupitöö

Pakume erinevates grupikoolitustes osalemise võimalusi positiivse vanemluse toetamiseks erinevatele sihtrühmadele.

Töötame turvalise, ja vägivallast vaba elu saavutamiseks

“Oleme olnud 2014.aastast Sotsiaalministeeriumile partneriks aidates praktiliselt üle 1000 pere aastas. Oleme tänulikud nii professionaalsete perenõustajate, heade koostööpartnerite kui ka klientide eest.

Üheskoos partnerite ja klientidega töötame turvalise, vägivallast vaba ja õnneliku elu saavutamiseks. Iga inimene väärib seda. Terve ühiskond väärib traumadest tervenemist ning lootust, et meie Eestimaa lastele on võimalik luua helgem tulevik. Iga inimene on väärtuslik ja väärib kvaliteetset abi. Märkame ja aitame, sest iga inimene on väärtuslik.”

Pia Ruotsala

Koostööpartnerid

Oleme alati kõiges su kõrval!

Kui soovid rohkem informatsiooni Eesti Diakoonia kohta:
uudised

Sündmused ja uudised

Nordplus meeting in Tallinn

The meeting took place from Tuesday, March 19th until Wednesday, March 20th, at 15:00 in Harkujärve Community Church. During our meeting in Tallinn, we discussed

Loe edasi »

Nordplus Projekt

Nordplus Adult 5/2023 – 11/2024 Training modules for peer support to refugees from UkraineKoolitusmoodulid Ukraina pagulastele vastastikuse toetuse lisamiseks Juhtpartner on Läti Diakoonia – Diaconia

Loe edasi »