Kuriteoennetus

Nõustamisega majutusteenus

Majutusüksuse juht Jurii Mysnik koos kõigi asukate lemmiku ning pingete maandajaga.

Virumaa majutus

2019.a. sõlmisid Justiitsministeerium, Eesti Diakoonia ja Uus Põlvkond MTÜ (New Generation) lepingu nõustamisega majutusteenuse pakkumiseks Ida-Eesti piirkonnas. Nii Uus Põlvkond kui Eesti Diakoonia teevad tihedat koostööd Balti Kriminaalpreventsiooni Instutuudiga koondades nõnda valdkonna parimad asjatundjad. Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut osutab ka tugiisikuteenust ning pakub majutusasutuste töötegijatele tuge.

Previous
Next

REHABILITATSIOONIKESKUSE UUS PÕLVKOND KODUKORD

 1. Rehabilitatsioonikeskuse tegevuse eesmärk:Aidata inimesi, kes on sattunud elus raskesse olukorda. Keskus aitab omandada teadmisi ning individuaalseid ja sotsiaalseid oskusi, mis võimaldavad edukalt (taas)kohaneda ühiskonnaga. Teenust osutatakse meestele, naistele ja lastega naistele.
 1. Päevakava:Esmaspäevast reedeni me ärkame kell 6.00, laupäeval ja pühapäeval kell 9.00.
  Tööpäevadel algab öörahu kell 22.00, puhkepäevadel kell 23.00.

  Toitlustatakse neli korda päevas.

 1. Me ei suitseta, ei tarbi alkoholi ega narkootikume ega kasuta psühhotroopseid aineid.
  Ravimeid võib kasutada ainult arstitõendi olemasolul. Keskuses on võimalik pöörduda perearsti  ja eriala-arstide poole.
 1. Meie rehabilitatsioonikeskusesse tulevad inimesed vabatahtlikult. Meie töö põhineb kristlikel eluväärtustel – perekond, ausus, lugupidamine teiste inimeste vastu, enese arendamine ja distsipliin. Iga päev on tunnid ja kodused tööd, mis aitavad muuta vanu harjumusi. Saab lugeda teemakohast alternatiivset kirjandust. Me ei kasuta vangla slängi, ei varasta teiste asju, ei toeta endise elu subkultuuri, ei heieta vanu kangelaslugusid minevikust, ei ähvarda kedagi verbaalselt ega ei kasuta füüsilist vägivalda teiste vastu.
 1. Me toetame rehabilitatsiooniperioodil suhtlemist perekonna ja lähedastega Suhete hoidmise vorm ja kord lähtub kliendi vajadustest ning lepitakse iga isikuga individuaalselt kokku.
  Perekonnaliikmed võivad alati helistada keskuse telefonile, et  saada teie kohta informatsiooni.
 1. Rehabilitatsiooniperioodil hoidume omavahelistest ja külastajatega romantilistest suhetest, kuna see ei aita taastumisele kaasa.
 1. Keskuses on head tingimused tervislikuks eluviisiks (jõusaal, jalgpalliväljak, saun, muud sportimisvõimalused väljaspool keskuse territooriumi). Keskuse territooriumilt lahkutakse ainult koos keskuse töötajaga.
 1. Keskuses on piiratud juurdepääs televisioonile, raadiole ja internetile. Koos vaadatakse filme ja motiveerivaid videoid. 
 1. Me pakume puhast elukeskkonda. Soovime, et igaüks hoolitseks oma isikliku hügieeni eest: käiks pesemas, kasutaks puhast voodipesu, kannaks puhtaid riideid ja viibiks puhastes ruumides. Keskuse territooriumil me oleme korralikult riides.
 1. Rehabilitatsiooni läbimise ajal me ei teeni raha, see on teenuse osa, kus kujundame õigeid tööharjumusi. Isiklikud sissetulekud reguleeritakse ja kasutatakse ainult koos keskuse töötajaga. Kui rehabilitatsiooniprogramm kulgeb edukalt ning keskuse töötajad hindavad riskid madalaks, on administratsiooni loal võimalik kiirendada programmi läbimist ja tööle minekut.
 1. Valimisõiguslikel klientidel on võimalik osaleda valimistel.
 1. Rehabilitatsioonikeskus ei paku proovipäeva.

 

Kinnitatud:

Avo Üprus

Juhatuse liige

EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö SA

Tartumaa majutus

23. detsembril 2019.a. sõlmisid Justiitsministeerium, Eesti Diakoonia ja Valge Eesti MTÜ lepingu nõustamisega majutusteenuse pakkumiseks Lõuna-Eesti piirkonnas. Nii Valge Eesti kui Eesti Diakoonia teevad tihedat koostöödBalti Kriminaalpreventsiooni Instutuudiga koondades nõnda valdkonna parimad asjatundjad.

Valge Eesti osutab majutusteenust koos MTÜga Lootuse Sild. Tartu majutuskeskuses on 6 korterit, neist 4 on mõeldud majutusteenuseks, 1 öövalvuri elamiseks ja 1 korter on remonditud kontoriks. Lisaks majutusteenusele on võimalik saada ka:

 • Nõustamisteenust;
 • Sotsiaalprogramme;
 • Psühholoogi nõustamist;
 • Võlanõustamist.

Kontakt

Tartumaa majutuskeskus
 • Address: Annemõisa 12, 50708 Tartu, Tartumaa
 • Phone:5156992
 • MTÜ Valge Eesti pangaarve:EE852200221069560616
 • Skype Call UsOpens in your application

MTÜ Rehabilitatsioonikeskus Valge Eesti Annemõisa 12 sisekorra eeskiri

 1. Üldsätted:

  1. Eeskirjad kehtivad kõigile Annemõisa 12 elanikele ja töötajatele.

  2. Eeskirjad asuvad rehabilitatsioonikeskuse juhataja valduses ja neid tutvustatakse elanikele ja töötajatele.

  3. Rikkudes käesolevat sisekorda annab klient endale aru, et tal tuleb majast ja teenuselt lahkuda ning vabastada koht kellelegi teisele ning kliendi ja keskuse vahel sõlmitud leping tühistatakse.

 2. Elaniku kohustused:

  1. Täitma sisekorra- ja tuleohutusnõudeid.

  2. Teatama keskuse juhatajale avariiolukorrast ja vajadusel teatada hädaabi numbril 112.

  3. Olema keskuse personali ja keskuses olevate isikute vastu viisakas.

  4. Hoolitsema oma isikliku hügieeni eest.

  5. Mitte kutsuma  keskusesse oma sõpru ja tuttavaid ilma keskuse nõustaja nõusolekuta. Soovist kutsuda endale külaline, peab elanik sellest eelnevalt informeerima keskuse nõustajat vähemalt 24 tundi ette. Külalisel peab kaasas olema isikut tõendav dokument. 

  6. Igasugune kaup, mille on Sulle toonud külalised, peab olema eelnevalt nõustaja poolt läbi vaadatud.

  7. Kui oled vallaline või lahutatud, hoidu romantilistest suhetest seni, kuni oled keskuses rehabilitatsioonil. Romantika ja taastumine ei sobi kokku.

  8. Keskusest ei lahku ilma juhataja nõusolekuta. Saabudes tagasi keskusesse, informeeritakse sellest valvurit.

  9. Lahkumisel keskusest sulgema aknad, lülitama välja elektriseadmed.

  10. Korras hoidma keskuse ruume ja ümbrust.

  11. Infostendil on väljas kohustuste nimekiri, mille eest keegi on nädala jooksul vastutav.

  12. Hoiduma tegudest, mis kahjustavad keskuse ja seal olevate isikute isiklikku vara. Vastasel korral peab elanik hüvitama keskusele tekitatud kahju ja leping lõpetatakse, millega kaasneb kohustus lahkuda keskusest.

  13. Keskuse ruumides ja territooriumil on suitsetamine keelatud.

  14. Keskuses on alkoholi, toksiliste ja narkootiliste ainete tarvitamine keelatud.

  15. Keskuse territooriumil ei ole lubatud viibida alkoholi joobes, narkootiliste või toksiliste ainete mõju all olles.

  16. Esmaspäevast pühapäevani peab oma toas olema hiljemalt kell 22.00.

  17. Öörahu kestab kell 23.00-06.00. Sel ajal ollakse vaikselt ega häirita teiste und.

  18. Elanik ei tohi oma käitumisega tekitada teistele majas viibijatele varalist, füüsilist või moraalset kahju ega häirida neid muul moel.
  19. Osa võtma keskuse ühisüritustest ja õppetegevustest.

  20. Osalema kõigis vajalikes töödes, mis teha antakse.

  21. Ära lahku töökohalt tööajal ega puhkepausidel ilma, et oleks selleks luba küsinud. Ka ei ole lubatud tööajal viibida oma toas ilma selleks luba küsimata.

  22. Tublide tööharjumuste kujundamine mängib otsustavat rolli, kui tahame oma elu uuesti üles ehitada. Nõrk distsipliin tööharjumustes näitab, et me ei võta oma taastumist südamega.

  23. Sinu külalised on Sinu vastutusel. Sinu kohus on informeerida neid keskuse reeglitest.

 3. Elaniku õigused:

  1. Tutvuda sisekorra- ja tuleohutusabinõuetega.

  2. Saada keskusest abi, kaitset ja tuge.

 4. Keskuse nõustaja kohustused:

  1. Tutvustada elanikule keskuse sisekorraeeskirja ja tuleohutusnõudeid.

  2. Tutvustada keskuse ruume.

  3. Elanikuga viisakalt suhelda ja and kliendile abi, kaitset ja tuge.

  4. Nõustada elanikku.