Meie Meeskond

Peretöö

keili rander

juhatuse liige, peretöö juht, psühholoog

Remet rander

halduskorraldaja

Avo Üprus

juhatuse liige, kuriteoennetuse valdkonna juht

Tallinna keskus

Lii Lilleoja

pereterapeut, kasvatusnõustaja

– laste ja noorte, paaride, perede kriisid

– eestikeelsed kliendid

Gähtlin Leppänen

koolitaja

Ene Soidla

pereterapeut

– kõik perega seotud teemad

– eesti-, vene- ja ingliskeelsed kliendid

Merle Ameljušenko

saviväljatöö terapeut

– lapsed vanuses 4-13a

– eesti- ja venekeelsed kliendid

Evelin Ergma

pereterapeut ja saviväljatöö terapeut
– kõik peredega seotud teemad
– lapsed vanuses 4-18 eluaastat ja täiskasvanud 
– eestikeelsed kliendid 

Annika Metsar

psühholoog
saviväljatöö terapeut

– lapsed vanuses 4-18 aastat
– täiskasvanud
– eestikeelsed kliendid

Margus Salumets

psühhodraama psühhoterapeut, superviisor

– vägivalla tõkestamise sotsiaalprogrammi “Löömatu Teekond” ja “Sisemine Kindlus” grupijuht

-“Räägime Lastest” sekkumise läbiviija

– eesti- soome- ja ingliskeelsed kliendid

KADRI KESKÜLA

rekreatsiooni korraldaja

– heaolu ja vaimse tervise toetamine loovtegevustega

– vägivalla tõkestamise sotsiaalprogrammi "Löömata teekond" ja "Sisemine kindlus" grupijuht

Riina Tilk

psühholoog
– nii individuaalsed kui ka paaride teemad
– eestikeelsed kliendid

Natalja Boston

psühholoog

– nii individuaalsed kui ka paaride teemad

– töö sõltuvushäirega kliendiga 

Natalia Smõšljajeva

psühholoog, pereterapeut

– laste, noorte, paaride ja perede kriisid

– vägivalla tõkestamise sotsiaalprogrammi “Löömatu Teekond” ja “Sisemine Kindlus” grupijuht

– venekeelsed kliendid

Natalia Krasnopevtseva

psühholoog, pereterapeut

– venekeelsed kliendid

Greta Vaus

hingehoidja

– kõik elu kriisid, lein, elu muutused, kohanemine, andestamine, eksistentsiaalsed küsimused

-“Räägime Lastest” sekkumise läbiviija

– eestikeelsed kliendid

Ursula Zimmermann

perenõustaja, gestaltterapeut

– eesti-ja saksakeelsed kliendid

Aire Toms

pereterapeut

– eestikeelsed kliendid

Kaili Inno

pereterapeut, muusikaterapeut

– eestikeelsed kliendid

Kaja Laidre

psühholoog

– täiskasvanute grupi- ja individuaalnõustamised ning teraapia
– eesti ja venekeelsed kliendid

Naatan Haamer

superviisor

Tartu keskus

Lea Saar

– kõik elu kriisid, lein, elu muutused, kohanemine, andestamine, eksistentsiaalsed küsimused

– Paarisuhte, vanemluse ja vanavanemluse ehituskivide programmide läbiviija

– eesti ja venekeelsed kliendid

Maret Konson

pereterapeut

Larissa Ossipova

psühholoog

– kõik peredega seotud teemad

– vene- ja ukrainakeelsed kliendid

EELK Diakoonia- ja ühiskonnatöö SA juhatus:

    • Keili Rander juhatuse liige ja peretöö juht
    • Avo Üprus juhatuse liige

Nõukogu:

Andrus Mõttus, Kaupo Reede, Miia Rohtmets.

Nõustamise edukusel on kõige suurem roll kliendi ja nõustajavahelisel kontaktil – et see oleks usalduslik ja turvaline. Meie meeskonnas on erinevaid isiksusi ja kui juhtub, et ühega head klappi ei saavuta, tasub kindlasti proovida teisega ja nõustamisest mitte loobuda.

Töökeelteks on eesti keel, mõned meie nõustajatest ja terapeutidest töötavad ka vene ja inglise keeles – vastav info on kirjas nõustaja isiklikus profiilis.

Eesti diakoonia tegutseb avalikes huvides ja järgib oma tegevuses Eesti Vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtteid.

Järgime Eesti Pereteraapia Ühingu eetikakoodeksid. Samuti arvestame oma töös andmekaitseseaduse (GDPR), lastekaitseseaduse ja ülejäänud õigusaktidega.