Austatud Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud ja kogudused

Tänan mulle antud võimaluse eest tutvustada 28. märtsil toimunud Eesti Kirikute Nõukogu istungil käesoleval aastal valmiva kogumiku Kirik Keset Küla sisukorda ning 09. maile kavandatud esitlust Viru Keskuse  Rahva Raamatus. Kogumikus avatakse kiriku, kogukonna ja riigi koostöö eri tahke kriisiolukorras. Raamat valmib Eesti Kirikute Nõukogu ja Siseministeeriumi tellimusel. Palun teie abi käesoleva eelteate jõudmiseks kogudusteni. Kogudustel palume omakorda anda teade edasi oma liikmetele ning levitada seda oma meediakanalite vahendusel.

 

09. mail kell 15.30 toimub Viru Keskuse Rahva Raamatu kaupluses kogukonnafoorum, mis keskendub kiriku võimalustele, valmisolekule ja panusele kriisis. Kogukonnafoorum on kavandatud avalikku ruumi kesklinnas, et tuua arutelu nö tänapäeva turuplatsile. Kiriku olemasolu, avatus ja abivalmidus avaldub kriisiolukordades. Igal inimesel, nii mõttetalgutele oma vaatenurka tutvustama tulnul kui ka juhuslikul möödakäijal on õigus ja võimalus osaleda, uurida, küsida ja sõna sekka öelda.

 

Foorum koosneb sissejuhatusest, lühiettekannetest ja debatist. Kasutame Arvamusfestivali kogemusi ja formaati, tuues arutelu inimeste hulka linnakeskkonnas.

Foorumit modereerib Hannes Hermaküla, uut väljaannet tutvustavad koostajad Ingmar Kurg ja Avo Üprus. Kestus 2 – 2,5 tundi. Viru Keskuses algab ka raamatu ettetellimine.

 

1.         Esimeses vestlusringis räägime kogukondade olulisusest siseturvalisuse seisukohalt. Mida me valmisoleku all mõistame? Millised on kogukondade rollid kriisis? Aga usuliste ühenduste omad? Kas kirikust keset küla on kriisiolukorras ka praktilist abi?

2.         Teine vestlusring võtab fookusesse kiriku tegevuse sõjapõgenike majutamisel ja sotsiaal-emotsionaalse toe pakkumisel. Mida oleme suutnud teha? Mida toob meile kaasa sisseränne? Kas nad saavad MEIE osaks? Millal? Mida see tähendab?

 

Lisaks korraldajatele võtavad sõna Tauno Toompuu, Riina Solman, Ago Lilleorg, Margit Lail, Annely Neame, Ove Sander, Annika Laats jt.

 

 

Heade soovidega

 

Avo Üprus                                                                                                       Tallinnas, 30.04.2022

Juhatuse liige