Emadepäeva läkitus

Täna mõeldes emadele ei saa mööda Mariupolist. Emadest ja tütardest, nende kannatustest jõhkrate vallutajate all. Ja nende valust oma poegade ja meeste pärast. Ma püüdsin seda teemat vältida, tahtsin rääkida pigem ilusaid mälestusi oma emast, laste rõõmust ja heldida koos teiega, aga ma ei saa. Alustasin mitmeid kordi, aga suur sein varjas heldimuse. Sõjasein. Ja ma mõtlesin, et on inimlik püüda vältida ebainimlikkust, aga veel inimlikum on suutmatus selle vältimisega toime tulla. Vältimisvõimekus ei ole tarkus ega vaprus, see on südametus. Emade kannatusest ei tohi vaikida, see vaikus kõneleks meie endi ebainimlikkusest ja oleks kõike muud kui väärikas.

Tänane tekst kõneleb Jeesusest, kes kannatas väljaspool leeri: siin on mõeldud tema viimist linnamüüride taha Kolgata mäele. Samamoodi tahavad paljud tõrjuda mõtted kannatustest väljapoole oma kodu, oma koduküla või -linna, distantseeruda kohutavast: jällegi väga inimlik ja mõistetav, aga apostel, kes on jätnud meile selle pildi Jeesusest väljaspool, ei öelnud meile, et kuriteod toimuvad väljaspool meie mõtteulatust, väljaspool meie kaastunde ulatust. Ta ütleb: mingem siis koos Jeesusega, et kaaskannatada koos temaga. Ja just kaaskannatamises ja koostundmises väljendub meie usklikkus, meie kristlikkus. Jäädes truuks oma sadu ja tuhandeid kordi erinevates olukordades läbi katsutud ja uuendatud usutunnistusele peame ulatuma väljapoole turvalisust, väljapoole harjumuspärast, väljapoole kodukindlust. Vastasel korral eemalduksime oma usu südamest: Kristusest ja jätaksime ta kannatama üksi. Ka nendes Mariupoli emades ja lastes. Kes soovib nendele head emadepäeva, kuidas see kõlab ja mida see tähendab?

Päris kindel see ei ole, aga mina näen Mariupoli nimes Maarja v Maria nime. Ja kui edasi mõelda, siis polis on kr keeles linn. Kreeka ja Konstantinoopoli seosed Kiievi Venemaaga on fakt. Seega on Mariupol Maarja linn. Jeesuse ema linn. Võibolla selle pärast mu süda valutabki nii väga, oleme ju meie harjunud end pidama Maarjamaaks. Henriku «Liivimaa kroonika» andmetel pühitses Riia piiskop Albert Riia toomkiriku koos kogu Liivimaaga «õndsaima jumalaema Maarja auks» ning see sündmus on dateeritud aastaga 1201. või 1202. Ja 1215 aastal olevat paavst Innocentius III Lateraani kirikukogul kuulutanud Eesti- ja Liivimaa Neitsi Maarja maaks. Seega võime end pidada emadepäeval eriliselt seotuiks Maarjalinnaga Ukrainas.

Huvitav on ka sõna Ukraina tähendus. Kraina on piir või serv, u ja/või o eesliide tähendab lähedust: seega piiri lähedal või piiri ääres. Okraina on seega piiri äärne riik. Boarderland. Kui Jeesus kannatas leerist välja viiduna, teisel pool linna piiri, siis tähendab see ju okrainat. Ma panen selle mõtte nüüd olevikku. Jeesus kannatab Ukrainas. Piiririigis kurjusega. Ja meie peame kaasa kannatama Ukrainaga. Ukraina emadega.

Samas ei saa see olla passiivne kannatus, pisarate valamine ja ahastus. Seda kurjus naudib. Valu ei taha meid hävitada. Valuingel toob meile teate, et midagi on maailmas väga valesti. Me võtame selle teate vastu ja saame sellest aru. Olen varemgi öelnud, et me oleme küll vapustatud, aga mitte heidutatud, läbi raputatud, aga mitte murtud. Meie asi on kurjale vastu seista ja kurjus enestes ja eneste ümber ära võita. Kannatades Kristuses, me ka võidame Kristuses. Ja siis ülenduvad pisarad rõõmuks.

Seni tuleb lihtsalt vastu pidada. Kannatustele tähendus anda. Tähendusrikas kannatus osutub enam rahuldust pakkuvaks, kui eesmärgitu eksistents, tühisuste tühisus, mitterahvas või mittemiski olemine. Olgem siis pigem jumalarahvas ja ärgem unustagem, et oleme ka piirirahvas. Asume ju meiegi sama naabri rajal, kellega võitleb Ukraina. Oleme Euroopa Liidu piiril, elu ja surma piiril, aga ka Jumala riigi piiril. Niisugune piiritunnetus annab elule vastutusest kantud tähenduse.

Emad, kelle lapsed on nende jaoks alati kodu ja maailma piiril, aga veel enam emad, kelle lapsed on elu ja surma piiril, tajuvad seda vastutust ja selle tähendusi erilise valuga. See on sama valu, millest rääkis vana tark mees Siimeon Maarjale: Sinu poeg saab tähiseks ja tähenduseks paljudele, aga Sinu enese hingest peab mõõk läbi tungima (Lk 2, 35). Kõik emad, kelle lapsed on ohus, tajuvad eelaimdusena seda Maarjale osaks saanud kannatust. Kui nad vaid suudaksid lohutust ja kindlust leida kannatuse tähendusest, milleks on lunastus, vabadus ja igavene elu rahus.