EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö SA osaleb pilootprojektis ISTE

EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö SA osaleb 2023.-2024. aastal Jõhvi Vallavalitsuse ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse hankes “Isikukeskse erihoolekande teenusemudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024“, mille eesmärk on piirkonna erivajadusega inimeste iseseisva toimetuleku ja sotsiaalse integratsiooni tagamine läbi isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli piloteerimise. Selles projektis toetatakse raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesi, kes on tööealised, st 16. eluaastast vanaduspensionini ning kelle elukoht on registreeritud valla haldusterritooriumil.

Pakume seda sama teenust nii Jõhvis kui ka Kohtla-Järvel.


Teenusemudeli komponendid:

  1. Töötamise toetamine nii individuaalse kui grupi tegevusena.
  2. Töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas grupi tegevusena.

Jõhvi Vallavalitsus sõlmis meiega lepingu projektis osalemiseks. Täpsemat ITSE infot näeb Jõhvi Vallavalitsuse kodulehel: Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses (ISTE)-31.12.2024 – Sotsiaalvaldkonna projektid – Jõhvi vallavalitsus (johvi.ee).

Projekti kohta leiab rohkem infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt