Oleme Tallinna linna koostööpartner projektis “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses”

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli katsetamist KOV korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi suuna „Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine“ meetme „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine“ raames.

 

 

Vaata lisaks:  https://www.tallinn.ee/et/isikukeskse-erihoolekande-teenusmudeli-rakendamine-kohalikus-omavalitsuses