Nordplus

On palju Ukraina põgenikke, kes on saanud “ekspertideks läbi kogemuse” ja aitavad nüüd teisi põgenikke meie riikides. Nordplusi toetusel arendame õppesisu Ukraina päritolu inimestele, kes on einevates olukordades ja keskkondades saamas või juba saanud mentoriteks teistele põgenikele.

Continue Reading Nordplus

Towards a Diaconal Church Booklet

This is an account of an Estonian church that was declared ‘redundant’ but which through community based and diaconal ministry is now flourishing. It demanded personal motivation and a vision as well as the transformation of the building to new social, cultural and educational purposes as well as creating an inspiring worship space.

Continue Reading Towards a Diaconal Church Booklet

Oleme Tallinna linna koostööpartner projektis “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses”

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli katsetamist KOV korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi suuna „Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine“ meetme „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse…

Continue Reading Oleme Tallinna linna koostööpartner projektis “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses”

EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö SA osaleb pilootprojektis ISTE

EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö SA osaleb 2023.-2024. aastal Jõhvi Vallavalitsuse ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse hankes “Isikukeskse erihoolekande teenusemudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024“, mille eesmärk on piirkonna erivajadusega inimeste iseseisva toimetuleku ja sotsiaalse…

Continue Reading EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö SA osaleb pilootprojektis ISTE