Nordplus Projekt

Nordplus Adult 5/2023 – 11/2024


Training modules for peer support to refugees from Ukraine
Koolitusmoodulid Ukraina pagulastele vastastikuse toetuse lisamiseks


Juhtpartner on Läti Diakoonia – Diaconia Centre of the Evangelical Lutheran Church of Latvia” (LV-LELB DC) diakonija@diakonija.lv


Partnerid
FI-Helsinki Deaconess Institute – Diakonissalaitos
EE-The Foundation for Diaconia and Social Work of Estonian Evangelical Lutheran Church)
EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö SA – Eesti Diakoonia


e-õppe kursuse lähtekohad:
traumainformeeritud lähenemine, juhendamisoskused ja eneseheest hoolitsemine;
kultuuriline pädevus, kohalikud seadused ja eeskirjad, tööotsimine ja karjääriarendus,
haridus- ja koolitusvõimalused; huvikaitse, võrgustike loomine ja kogukondlik sponsorlus.


Projekti väljundid:

 • Vajaduste analüüsi aruanded igast riigist inglise keeles
 • Mentori ametialane profiil inglise keeles
 • Põhiõppekava inglise keeles
 • Viis e-õppe moodulit inglise ja ukraina keeles (õppija panus: umbes 30 tundi).
 • Toetav sisu inglise ja ukraina keeles (videod, küsimustikud, kontrollnimekirjad jne).
 • E-õpe, mida katsetatakse mitteametlikult vähemalt 30 Ukraina kogemuseksperdil igas
  riigis.
 • Levitamine: vähemalt 10 e-õppe sisuväljaannet (sh ukraina keeles, inglise keeles,
  ja kohalikes keeltes) igas riigis
 • Projekti veebileht koos kogu sisuga
 • Vikipeedias, Youtube’is ja Moodle’is avaldatud asjakohane sisu
  VAJADUSTE ANALÜÜS EESTIS – canva

VÄLJAVÕTTEID MENTORI PROFIILIST

 • Isiklik taust kui Ukrainast pärit pagulane
 • pagulaskogemuse ja -probleemide põhjalik mõistmine
 • empaatilisus ja kultuuritundlikkus
 • hea suhtlemis- ja kuulamisoskus
 • Kohalike seaduste, määruste ja ressursside tundmine
 • kogemus teiste inimeste juhendamisel või toetamisel
 • oskus pakkuda emotsionaalset tuge ja juhendamist
 • vastupidavus ja enese eest hoolitsemise tavad

e- ÕPPE MOODULID
Moodul 1 -EESTI:

 • Sissejuhatus Ukraina pagulaste mentorluseks
 • Ülevaade mentori rollist ja kohustustest
 • Ukraina pagulaste vajaduste ja probleemide mõistmine
 • Head kommunikatiivsed ja aktiivse kuulamise oskused
  Moodul 2 – SOOME:
 • traumapõhine lähenemine ja kultuuriline pädevus
 • Trauma ja selle mõju mõistmine
 • Kultuuritundlikud lähenemisviisid mentorluses
 • Vaimse tervise ja heaolu edendamine
 • Keeleliste pingete mõistmine ja leevendamine
  Moodul 3 – LÄTI:
 • Haridus, koolitus ja karjääriedendamine
 • Õppekeelte valikud
 • Haridusvõimaluste ja haridusteede tutvustamine
 • juhendatava toetamine oskuste arendamisel ja koolitusel
 • Karjääriotsingu ja eesmärkide seadmise nõustamine

Moodul 4 – EESTI:

 • Eestkõnelemine, võrgustike loomine ja sponsorlus
 • juhendatavate võimestamine oma õiguste ja vajaduste eest seisma
 • toetavate võrgustike ja sidemete loomine
 • sponsoritega suhtlemine täiendava toetuse saamiseks
 • Moodul 5 – SOOME:
 • Enese ja mentori heaolu
 • Enesehoolduse tähtsus mentorite jaoks
 • Strateegiad stressiga toimetulekuks ja läbipõlemise vältimiseks
 • Piiride kehtestamine ja vajaduse korral toetuse otsimine

Kokku esitati Nordplus täiskasvanute programmile 88 taotlust, milles taotleti kokku 3,7 miljonit eurot. Lõplik toetussumma oli 1,2 miljonit eurot, mis võimaldas rahastada 42 rahvusvahelist taotlust.